Постојат многу причини зошто може да изберете пелет како гориво за загревање на вашиот дом. Горење на пелети од дрво може да биде подобра опција од другите извори на енергија. Во многу случаи, пелетите од дрво се повеќе еколошки и економични опции од другите извори на греење. Други причини поради кои може да изберете пелети од дрво над другите опции за греење се :

Лесно одржување. Во  просек пелетите содржат помалку од 1 процент пепел. Ова значи дека тие се чисти, што значи помалку чистење и одржување за вас. Пелетите горат чисто и се ефикасни. При согорувањето создаваат минимални количини на саѓи и чад. Издувното тело не е жешко, така што посебен или класичен оџак не е потребен. Печките на пелети можат да се инсталираат скоро во секоја просторија во куќата. Печките и котлите на пелети можат да ги заменат или работат заедно со постојниот систем за греење.

Повеќе топлина за помалку пари. Дрвените пелети обезбедуваат постојан извор на топлина со ниско ниво на емисии. Покрај тоа, кога се користат во печки, котли пелетите обезбедуваат иста топлина како и другите извори за помалку пари. Дури и кога се споредуваат со другите горива на биомаса, пелетите од дрво обезбедуваат чисто изгорување и стабилна топлина. Ако се спореди со топлинско дрво или топлина од природен гас, ќе откриете дека пелетите од дрво се со многу подобра вредност. За разлика од нафтата, трошокот за гориво на пелет не варира. Цената на пелетите од дрво не се менува врз основа на светските настани. Ова значи дека потрошувачите не мора да се справат со непредвидливите трошоци за греење. Енергијата на биомаса има стабилна цена. На нашиот пазар таа е лесно предвидлива, односно може класично да се подели на летна и зимска цена.

Лесни за чување. Не само што пелетите од дрво имаат висока грејна вредност, туку се и лесни за чување. Палета од 1 тон дрвени пелети зафаќа околу ⅓ од просторот потребен за складирање на 4м3 огревно дрво. Ова ги прави пелетите од дрво едноставни решенија за греење. Во нашиот склад постои можност за вонзесонско чување на пелетите на клиентите.

Напомена : Секогаш препорачуваме купување на проверени пелети, пелети со ENplus сертификат, од компанија чија основна дејност е производство и трговија со овој тип на гориво.

Прочитајте повеќе за предностите од користење на пелетите : https://premiumenergy.com.mk/prednosti-na-peleti/