Зошто да одберете пелет со ENplus® сертификат?
✅ Утврдена и гарантирана пепелност согласно пропишаните мерки на сертификационото тело.
✅ А1 класа со пепелност до 0,7% и А2 класа пелет со пепелност до 1,2%. Пепелноста може да биде помала но не и поголема од пропишаните мерки.
✅ Секогаш препорачуваме купување пелет со ENplus сертификат, особено денес кога на пазарот има голем избор на пелет. Кога купувате пелет побарајте го логото на ENplus на амбалажата, и под него задолжително треба да биде наведен кодот на државата и регистарскиот број на фабриката. Пример, за Фагус Арбореко : BA 004