Термофасадните системи гарантираат побрзо постигнување и одржување на посакуваната температура, во лето и во зима. Овозможуваат значителна заштеда и враќање на инвестицијата за неколку години.
Нудиме комплетно решение, од реномирани брендови, почнувајќи од подлога, лепак, и фасаден стиропор.

Приказ на еден резултат