Брикет, повеќе видови : pini kay, nestro, ruf. Висока калоричност, практично пакување, идеална замена за огревното дрво.
Можност за плаќање на брикетот до три рати.

Приказ на сите 2 резултати