Брикет, повеќе видови : pini kay, nestro, ruf. Висока калоричност, практично пакување, идеална замена за огревното дрво.

Приказ на еден резултат