Поради зголемен интерес за тековната сезона, објавуваме можност за соработка со правни лица од разни сфери, производствена индустрија, угостителски објекти, туристички објекти, трговски објекти и сите останати кои за сопствени потреби или за производство користат пелет или брикет како гориво.

Нудиме склучување на годишен договор за снабдување со гориво (пелет или брикет), со одредени поволности :

  • Гарантирано редовно снабдување
  • 24/7 достапност и испорака
  • Фиксна цена во текот на целата година

Повеќегодишното искуство, врвната професионална и работната посветеност на нашиот менаџерски и оперативен тим се темелите врз кои што ја градиме својата позиција на сигурен партнер за Вашиот бизнис.

Единствен услов за склучување на договорот е минимална потрошувачка на пелет или брикет од 2000 кг – месечно, во текот на целата година.

За подетални информации за понудата ве замолуваме да се обратите на меил : info@premiumenergy.com.mk или на телефонските броеви 2777-230 и 072 612 272.