Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека покрај стандардните методи на вршење на плаќањето, од денес воведуваме можност за плаќање на производите на рати.
Плаќањето ќе може да се изврши на минимум 2 и максимум 12 еднакви месечни рати, во зависност од одбраниот производ.
За таа цел под секој производ објавен на нашата веб страна ќе стои понудата за плаќање на рати, и месечниот износ на секоја рата.
Со оваа дополнителна понуда сакаме да излеземе во пресрет на Вашите барања за плаќање на рати, со што заокружуваме една комплетна понуда во можностите за вршење на плаќањето.

*Можноста за плаќање на рати важи за кредитни картички од програмите на MasterCard и Visa издадени од НЛБ Банка.