Оваа година се одржа во сенка на актуелната состојба со COVID-19 вирусот, но ние не ја заборавивме, и дадовме целосна поддршка во борбата за зачувување на планетата Земја.
Почнувајќи од 20:30 до 21:30 часот го исклучивме напојувањето со електрична енергија, и се приклучивме кон милиони поддржувачи во целиот свет.
#EarthHour