На сите граѓани на Република Македонија им го честитаме Меѓународниот ден на трудот!